HKMO Logo

HKMO Fiyat Hesabı

Zemin Tespit Tutanağı Fiyat Hesabı

Zemin Tespit Tutanağı hakkında Daha Fazla Bilgi

Zemin Tespit Tutanağı
3194 sayılı kanunun geçici 16. maddesi uyarınca imar barışından faydalanarak Yapı Kayıt Belgesi alan yapı sahipleri yapılarını tapuya tescil etmek istediklerinde bir Harita Mühendisi tarafından zemin tespit tutanağı Ek-1 krokisi hazırlatmaları gerekmektedir.

Zemin Tespit Tutanağı
* Tip-4 Sözleşme (HKMO Sitesinden indirilir.)
* Zemin Tespit Tutanağı
* Yapı Kayıt Belgesi
* Tapu
Not:
* Zemin Tespit Tutanağı fiyat hesabında yöresel katsayı uygulanmamaktadır.
Zemin Tespit Tutanağı
HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin XVI- İmar Kanunu'nun Geçici 16. Maddesine Esas Mühendislik Hizmetleri başlığı altındaki birim değerler kullanılarak hesaplanmaktadır.

Daha Fazla Bilgi

HKMO tarafından yayınlanan XVI- İmar Kanunu'nun Geçici 16. Maddesine Esas Mühendislik Hizmetleri başlığının a) Yapı Kayıt Belgesine esas olacak ölçüm ve danışmanlık hizmetleri maddesine göre hesaplama yapar.

Not:
* Yapı Kayıt Belgesine müracaat yapmamış taşınmaz sahibinin doğru müracaat yapmak için binanın ölçümünü istemesi durumunda işaretlenmelidir.
* Burada hesaplanacak fiyat; Ölçümü yapılacak binanın detaylarına, ölçüm koşullarına ve danışmanlık hizmetinin içeriğine göre artırılabilir.


Hesapla

HKMO Fiyat Hesabı

Harita Mühendisleri Odası En Az Ücret tarifesine göre liste fiyatını hesaplayabilirsiniz.

Burada hesaplanan ücretlerden Firmamız sorumlu tutulamaz.

SHKMMB Paylaşımlar

  • Hazırlanıyor...
Eloğlu Harita tarafından geliştirilmektedir. Copyright © 2005-2024