HKMO Logo

HKMO Fiyat Hesabı

01.12.2019 tarihinde fiyat hesabı sayfamız kapanacaktır.

Yapı Aplikasyon Projesi (HUS) Fiyat Hesabı

Yapı Aplikasyon Projesi (HUS) hakkında Daha Fazla Bilgi

Yapı Aplikasyon Projesi (HUS) Ne demektir?
TUS (Teknik Uygulama Sorumluluğu) : Bir mimar yada mühendisin bir yapıda üzerine aldığı teknik işlerden doğan yasal sorumluluktur.

Ruhsat alacak yapılar için Harita Mühendisi tarafından verilen hizmetlerin tamamına yapı aplikasyon projesi, yasal sorumluluğa da Harita Uygulama Sorumluluğu (HUS) denir.

Mimari proje öncesi arazinin plankotesinin hazırlanması, Kot raporunun alınması, hafriyat öncesi ve hafriyat sonrası bina aplikasyonu, sıfır kotunun işaretlenmesi ve subasman seviyesinde subasman kontrolü (Yapı denetimsiz yapılar için) hizmetlerini kapsar.

Yapı Aplikasyon Projesi (HUS) Dosyası
* Tip-2 Sözleşme (HKMO Sitesinden indirilir.)
* Oda Sicil Kayıt Belgesi (Tip-2 sözleşme ile birlikte HKMO tarafından verilir.)
* Aplikasyon Krokisi (Onaylı Mimari Projeye göre Harita Mühendisi tarafından hazırlanır.)
* Proje Müellifi Taahhütnameler
* Kısıtlılık Taahhütnamesi
* İkametgah adresi
* Tapu
* İmar Çapı

Not:
* Web sitemizde Tus Fiyatı HKMO Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin V-Yapı Aplikasyon Projesi ve VI-Fenni Mesuliyet başlıkları birleştirilerek hesaplanmaktadır.
* HKMO web sitesinde Tus Fiyatı sadece V-Yapı Aplikasyon Projesi başlığı ile hesaplanmakta VI-Fenni Mesuliyet başlığı hesaba dahil edilmemektedir..
* HKMO sitesinde hesaplanan fiyat ile web sitemizde hesaplanan fiyat farklılığı yukardaki nedenlerdendir. HKMO sitesinde V-Yapı Aplikasyon projesi ve VI-Fenni Mesul fiyatlarını ayrı ayrı hesaplayıp toplarsanız web sitemizde hesaplanan fiyatı bulursunuz.
* HKMO VI-Fenni Mesuliyet başlığını Yapı Denetim Kontrollüğü (Tip-3 Sözleşme) için hesaplatmaktadır.
* HKMO sitesinde Mimari proje öncesi yapılan ölçümler (Plankote, zemin etüt için bina apk. vb. yani V-a maddesinde parselden gelen ücret) tercihe bırakılmıştır. Web sitemizde hesaplanan fiyata dahil edilmektedir.
Yapı Aplikasyon Projesi
HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin V- Yapı Aplikasyon Projesi İçin Etüt, Proje Yapımı ve Uygulaması ile VI- Fenni Mesuliyet başlıklarındaki birim değerler kullanılarak hesaplanmaktadır.

Daha Fazla Bilgi

Ekle

Yapı Aplikasyon Projesi için Etüt, Proje Yapımı ve Uygulamasında planlı veya plansız alanlarda, taban alanı kat sayısı (TAKS) %5'i aşmayan ve toplam inşaat alanı 250 m2'yi geçmeyen parsellerde 0,50 çarpan kat sayısı uygulanır.

Nasıl Anlaşılır?
* İmar planı olan yerlerde imar adası içindeki lejant kontrol edilerek. Tarım Alanı ifadesi ya da TAKS=0.05 görülen yerlerdir.
* İmar planı olmayan alanlarda niteliği tarla olan parsellerde TAKS %5 dir.

Not:
* HKMO sitesinde TAKS %5; belirtilen toplam inşaat alanının parsel alanına orantılanması ile belirlenmektedir.

HKMO Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin VI-Fenni Mesuliyet başlığı altında Not 1 olarak eklenmiş ilave ücrettir.

Fenni Mesuliyet Görev içinde kanal kotu istenirse bu alan işaretlenmelidir. 2018 yılı 2. Dönem için bu fiyat 275 TL'dir.

Not:
* Not 1 Ek ücreti Kayseri ilinde uygulanmamaktadır. Uygulayan iller için dahil edilmiştir.
* Kanal kotu işaretlenmesi durumunda belirtilen ücret katsayı uygulanmadan hesaplanan ücrete eklenir.


Hesapla

HKMO Fiyat Hesabı

Harita Mühendisleri Odası En Az Ücret tarifesine göre liste fiyatını hesaplayabilirsiniz.

Burada hesaplanan ücretlerden Firmamız sorumlu tutulamaz.

SHKMMB Paylaşımlar

  • Hazırlanıyor...
Eloğlu Harita tarafından geliştirilmektedir. Copyright © 2005-2024