HKMO Logo

HKMO Fiyat Hesabı

Ayırma - Terk Fiyat Hesabı

Ayırma (Basit İfraz) Haritası hakkında Daha Fazla Bilgi

Ayırma (Basit İfraz) Haritası Ne demektir?
Bir parselin birden çok parsele bölünmesi işlemine ayırma denir. Süreç olarak imar plan uygulaması ile aynıdır.

İmar planı kapsamında uygulama görmüş tek bir parselin terk işleminde veya İmar planı olmayan alanlardaki ayırma işlemlerinde uygulanır.

Ayırma (Basit İfraz) Haritası Dosyası
* Tip-1 Sözleşme (HKMO Sitesinden indirilir.)
* Değişiklik Haritaları Yapım ve Kontrol Formu
* Belediye Encümen Kararı
* 2010/22 Sayılı Genelgeye Göre Hazırlanan Durum Haritası
* Röleve Krokileri
* Koordine Özet Çizelgesi
* Koordinat Dönüşüm Çizelgesi (Dönüşüm gerekli durumlarda)
* Alan Hesabı
* Poligon Röper Çizelgesi
* Uygulamaya Giren Parsel Tapuları
Ayırma (Basit İfraz) Haritası
HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin II- Ayırma (İfraz) ve Terk İşlemleri başlığındaki birim değerler kullanılarak hesaplanmaktadır.

Daha Fazla Bilgi
HKMO Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin II-Ayırma (İfraz) ve Terk İşlemleri başlığı altında iki farklı uygulama için üç farklı hesaplama yöntemi bulunmaktadır.

a ) İmar Planı Kapsamında Uygulama Görmüş Parsellerde Terk İşlemi (Tek bir parselin terk işlemi için uygulanır.)
Temiz İmar parseli iken imar planında yapılan tadilat sonrası yola terki çıkan bir parsel için fiyat hesabı bu uygulama yöntemi seçilerek yapılabilir.

b ) İmar planı dışında yapılan ifrazlarda
İmar planı bulunmayan parsellerde bir yada birden çok parselin ifraz işlemi yapılıyorsa bu uygulama yöntemi seçilmelidir.

c ) İmar planı dışında yapılan ifrazlarda birleştirme işlemi varsa
Basit ifraz işleminde uygulamaya giren parsel sayısı birden fazla ise b maddesinde hesaplanan değere parsel sayısı kadar ilave birleştirme ücreti eklenir.

Not:
* a maddesine uyan bir işlem aynı zamanda I- İmar Plan Uygulamaları başlığındaki değerler kullanılarak web sayfamızda İfraz Fiyat Hesabı bağlantısı ile ulaşılan hesaplama yöntemi ile de hesaplanabilir.

* a maddesindeki tanımda parsel sayısı birden fazla ise hesaplama işlemi İfraz Fiyat Hesabı bağlantısı ile ulaşılan hesaplama yöntemi ile yapılmalıdır.


 
İfraz sonucu oluşan parsel sayısını ifade eder.
İmar planı olmayan yerlerde yapılan basit ifraz işlemleri için fiyat hesaplamasında kullanılır.

Not:
* Oluşan parsel sayısının 2 parselden çok olması durumunda fiyata etkisi vardır.
Uygulamaya giren parsel sayısını ifade eder.
İmar planı olmayan yerlerde yapılan basit ifraz işlemleri için fiyat hesaplamasında kullanılır.

Not:
* Tek kadastro parselinin ifrazı yapılıyorsa bu alana 1 (bir) yazılmalıdır.
* İşleme giren parsel sayısının 2 ve üzerinde olması durumunda fiyat hesabına birleştirme bedelide yansıyacaktır.
Hesapla

HKMO Fiyat Hesabı

Harita Mühendisleri Odası En Az Ücret tarifesine göre liste fiyatını hesaplayabilirsiniz.

Burada hesaplanan ücretlerden Firmamız sorumlu tutulamaz.

SHKMMB Paylaşımlar

  • Hazırlanıyor...
Eloğlu Harita tarafından geliştirilmektedir. Copyright © 2005-2024