HKMO Logo

Eloğlu Harita Blog

İmar Barışı Uzatma Kanun Teklifi 2022

14 Ekim 2022

İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 25.07.2022 tarihinde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından meclise sunulmuştur.


İMAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı imar Kanununun geçici 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2017" ibaresi "30/7/2022" şeklinde, "31/10/2018" ibaresi "31/10/2022" şeklinde ve "31/12/2018" ibaresi "31/12/2022 şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 26- Bu maddenin yayımı tarihinden önce geçici 16 ncı madde uyarınca Yapı Kayıt Belgesi alıp anılan maddede belirlenen süre kayıtlarına aykırılık nedeniyle belgeleri iptal edilenler hakkında 32 nci ve 42 nci maddeler uyarınca tesis edilen idari işlemler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla iptal edilir, tahsil edilemeyen idari para cezalan terkin edilir, tahsil edilmiş olanlar ilgililere iade edilir. Birinci cümle kapsamındaki kişiler hakkında kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davaları düşer, mahkûm olunan cezalar bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar."

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


Kanun teklifinin kabul edilmesi halinde 31/07/2022 tarihinden önce yapılan yapılar 30/10/2022 tarihine kadar imar barışına müracaat edebilecek 31/12/2022 tarihinde kadarda ödemelerini yapanlara yapı kayıt belgesi verilecek.


Ayrıca imar barışı kapsamında ceza alanların cezaları kaldırılacak, cezaları ödeyenlerin ödedikleri tutarlar iade edilecek.


Dosya Ekleri

Ek-1
İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
İmar Kanunun...
17 indirme İNDİR
Beğen
Bu paylaşımı 0 kişi beğendi
 
imar barışı

Bu Konuda Soru Sor
 Yukardaki toplama sonucunu kutuya yazınız.

 

ELOĞLU HARİTA EMLAK

Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet İşh. 26/E Melikgazi Kayseri

Telefon: 0(352) 222 35 64

Hizmetlerimiz

  • İfraz Tevhid Parselasyon
  • Yapı Aplikasyon Projesi
  • Zemin Tespit Tutanağı
Eloğlu Harita tarafından geliştirilmektedir. Copyright © 2005-2024