HKMO Logo

Eloğlu Harita Blog

Yapı Kayıt Belgesi Nasıl Alınır Nelere Dikkat Edilmeli

26 Eylül 2018

İmar barışı nedir? Yapı kayıt belgesi nasıl alınır? Yapı kayıt belgesi almak için nereye başvurulması gerekiyor? Yapı kayıt belgesi başvurusunda gerekli evraklar nelerdir? E-devlet üzerinden nasıl imar barışına müracaat edebilirim? gibi soruların cevabı bu yazıda.


3194 sayılı İmar Kanunu'na eklenen geçici 16. Madde ile getirilen, kamuoyunda "İmar Barışı" olarak bilinen ve kaçak, ruhsat ve projesine uygunsuz, Yapı Kullanma İzni alamamış veya Yapı Kullanma İzni almış ancak ilaveler yapmış yapılara, "Yapı Kayıt Belgesi" verilmesi amaçlanan kanuna ilişkin, "Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar" Resmi Gazete'de yayınlandı.

E-Devlet Üzerinden Yapı Kayıt Belgesine müracaat için neler gerekli?
 • E-Devlet şifreniz (PTT şubelerinden temin edilebilir)
 • Geçerli bir cep telefonu numarası
 • Beyan edilecek binanın Ulusal Adres Veri Tabanı üzerindeki adresi (Büyük Şehir belediyesinden emin edilebilir) *1  
 • Tapulu yerler için Ada ve Parsel bilgisi
 • Yapının toplam İnşaat alanı. Konut ve Ticari birimlerin ayrı ayrı inşaat alanları *2
 • Yapıdaki Konut ve Ticari birim sayısı
 • Arsa/Arazinin birim m2 değeri (ilgili belediyesinden ya da E-Devlet üzerinden temin edilebilir) *3
 • Yapının bulunduğu arsa alanı. Hisseli parsellerde hisseye düşen m
 • Yapı sınıfı (Sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)
 • Yapıyı ve aykırılık kısmını gösteren en az bir en fazla iki adet fotoğraf

*1 Kayseri için Kayseri Büyük Şehir Belediyesi Numarataj servisinden kapı numaranızı alabilirsiniz. Tapunuz, Kimlik Fotokopisi ve Yapıya ait koordinatlarla birlikte müracaat etmeniz gerekmektedir.


*2 Toplam inşaat alanınızı belirlerken dikkat etmeniz gerekmektedir. Daha sonrasında tapuya tescil ettirmek istediğinizde Bir Harita Mühendisi tarafından Zemin Tespit Tutanağı hazırlatmanız gerekecek ve zemin tespit tutanağında hesaplanan alandan küçük bir alan belirtirseniz yapı kayıt belgeniz geçersiz olacak veya İl Çevre Şehircilik Müdürlüğüne giderek ilave ücretle güncellenmesi gerekecektir.


Tavsiyemiz başvurunuzu yapmadan önce Bir Harita Mühendisine binanızın ölçümünü yaptırtarak teknik destek almanız yönünde. 


*3 Arsa rayiç değerini E-Devlet üzerindeki Belediye Hizmetleri bağlantısına tıklayarak ilgili belediye altında bulunan Arsa Rayiç Değeri Sorgula linkinden öğrenebilirsiniz.


İmar barışı ile ilgili sorular ve cevaplar

1 -) İmar Barışı hangi tarihten önceki yapıları kapsar?

31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsar.


2 -) İmar Barışı başvuruları nereye yapılır?

Başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara yapılır.

3 -) Yapı Kayıt Belgesi Nedir?

İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.4 -) İmar Barışı sürecinde ödenecek olan Yapı Kayıt Belgesi bedeli nasıl belirlenecektir?

Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda %3?ü, ticarette % 5?i olacak şekilde belirlenir. Yapı Kayıt Belge Bedeli Hesapla


Örneğin, Arsa alanı:1000 m2 arsa birim degeri 5 TL inşaat alanı:100 m2 ve listeden 600 TL yapı birim maaliyet bedeli seçilmişse

Ödenecek tutar: (( 1000 m2 X 5 TL ) + (100 m2 X 600 TL)) X 0.03 = 1950 TL

5 -) Yapı Kayıt Belgesi kalıcı İmar hakkı sağlar mı?

Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz.

Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.


6 -) İmar Barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?

İmar Kanunu?na göre alınmış Yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.


7 -) Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?

Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.


8 -) İmar Barışı kapsamında Kat mülkiyetine geçiş olacak mı?

Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.


9 -) İmar Barışı için hangi tarihe kadar başvuru yapılabilecek?

Müracaatlar 31/10/2018 tarihine kadar yapılabilecek


10 -) Başvuru yapıldığı takdirde Yapı Kayıt Belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek?

Yapı kayıt belgesi bedelinin 31/12/2018 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.


11 -) Hangi yapılar İmar Barışından faydalanamayacak?

Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar

Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar

3194 sayılı İmar Kanunu'nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar


12 -) Kanunun uygulanmayacağı İstanbul tarihi yarımada içindeki yerler nerelerdir?

Aşağıdaki fotoğrafta gösterilen kırmızı alanda Yapı Kayıt Belgesi verilmeyecektir.


13 -) Hazine taşınmazı üzerine yapılmış olan yapılar İmar Barışından faydalanabilecek mi?

Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da İmar Barışından faydalanabilecek.


14 -) Yapı Kayıt Belgesi ne zamana kadar geçerlidir?

Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.


Dosya Ekleri

Ek-1
Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esa
Yapı Kayıt B...
85 indirme İNDİR
Ek-2
E devlet üzerinden imar barışı başvurusu
E devlet üze...
61 indirme İNDİR
Ek-3
İmar Barışı Müracaat Klavuzu
İmar Barışı ...
43 indirme İNDİR
Beğen
Bu paylaşımı 1 kişi beğendi
 
İmar Barışı Yapı Kayıt Belgesi Zemin Tespit Tutanağı İmar Affı Cins Tashihi

13 Kasım 2018

Merhaba

500 metrekare arsanın üzerinde kendi çabamızla yaptığımız 15 metrekare tahtadan baraka yaptık ben bu şekilde başvurabilir miyim? Yapı ruhsatına 2019 yılı 7 ayında 61 metrekare ev yapılacak şuan ben ne yapmalıyım barakayı yapı ruhsatı alayım mı yoksa yapılacak olan 61 metrekare inşaattan sonra mı yapayım?

 Yukardaki toplama sonucunu kutuya yazınız.
 • Eloğlu Harita 29 gün önce

  Merhabalar

  İmar barışına müracaatlar 2018 yılından önce yapılmış yapıları kapsamaktadır. Eğer mevcut yapınızı 2019 yılında yıkarak yerine yenisini yapacaksanız imar barışına müracaat etmenizin gereği yoktur.


  2019 yılında yapacağınız yapı için mevcut imar kanunu şartları geçerli olacaktır. Yani Belediyeden ruhsat alarak devam edebileceksiniz.

  Beğen
  0
17 Ekim 2018

Sayın Eloğlu

Yukarıdaki arkadaşa mirasçı olarak başvurabilirsiniz demişsiniz ama il müdürlüğü ölmüş kişinin üstüne ve kendi üzerinize olmayan bir yer için başvuramazsınız diyor.

 Yukardaki toplama sonucunu kutuya yazınız.
 • Eloğlu Harita 17 Ekim 2018

  İmar barışı süreci iki aşamadan oluşmaktadır.

  Birinci aşama Yapı Kayıt Belgesi müracaatı ve ödeme yapılması sonrası yapı kayıt belgesinin temin edilmesidir. Bu işlem yapıldığında yapınız ruhsatlanmış koruma altına alınmış olacaktır. Tamamen beyan üzerinedir ve yanlış beyanda bulunulması verilen yapı kayıt belgesinin iptal edilmesine neden olacaktır. Zaman içinde versasel ilamı ve intikal işlemi yapıldığında kriterler tamamlanmış yapı kayıt belgesi yasallaşmış olacaktır.

  İkinci aşama ise yapınızın tapuya tescil edilmesi sürecidir. Tapuya tescil sürecinde parselinizin niteliği değişip üzerindeki yapı da nitelik kısmında tanımlanarak kayıt altına alınmış olacaktır. BU aşamada işlem yapmak için yasal zorunluluklar yerine getirilecek ve ilgili konu için söz konusu işlem akışı ve diğer hissedarların muvafakatı alınmadan işlem yapılamayacaktır.

  Yorumlarda bahsettiğimiz gibi "veraset ilamını çıkararak tapuda intikal işlemlerini gerçekleştirdikten sonra müracaat etmeniz işlem akışı olarak doğru olacaktır" ibaresi işlem akışının doğru yönteminin çevre şehircilik çalışanlarının söylediği gibi olmasıdır ancak çözüm anlamında bizimki bir yorumdur. Ve bu şekilde yapılan örneklere bakılarak ifade edilmiştir.

  Beğen
  0
 • Osman 18 Ekim 2018 

  Merhaba .yarisi bize ait olan parselde 2 yapi var biri bize ait digeri baskasina. Sadece kendi binamiz icin basvurabilir miyiz yoksa obur bina icinde mi basvurmaliyiz.sonra diger hissedara rucu edilir mi odeme icin.tesekkurler

  Beğen
  0
 • Eloğlu Harita 18 Ekim 2018

  @Osman yorumuna yanıt olarak

  Herkes kendi tarafı için ayrı ayrı müracaat etmeli. Parsel alanına tapudaki hisse miktarınızı yazmalısınız.

  Beğen
  0
16 Ekim 2018

Babam 2005 yılında vefat etti ve biz 5 kardeşiz. Babamın üzerine kayıtlı 3800 metrekare ada ve parsel numarası olan bağ arsası var ve üzerine bir 60 metre kare ev yapmış.

Sorum su: Ben diğer kardeşlerimden onay almadan imar affına başvurabilir miyim? Tapu üzerime değil. Mirası henüz paylaşmadık.

Teşekkürler 

 Yukardaki toplama sonucunu kutuya yazınız.
 • Eloğlu Harita 16 Ekim 2018

  Kardeşlerinizle aranızda miras paylaşımını gayri resmi olarak yaptıysanız ve o ev kardeşler arasında da size ait olduğu onaylanıyorsa yasal varis olduğunuz için müracaat yapabilirsiniz. 


  Yapı kayıt belgeleri kişi adına değil ada ve parsel numarasına çıkmaktadır.

  Eğer gayri resmi olarak miras paylaşımı yapmadıysanız yine başvuruyu yaparsınız ancak ev için müracaatı yapmış olmanızdan dolayı bir hak sahibi olmaz ileriye dönük evi ruhsatlandırmış ve masrafları siz yapmış olursunuz.  Miras paylaşımında ev diğer kardeşlerinize de düşebilir. 


  Tapuya tescil ettirme aşamasında ise bütün kardeşlerden yani bütün hissedarlardan muvafakat istenecektir.

  Beğen
  Bu yorumu 2 kişi beğendi
  2
 • Ercan 16 Ekim 2018 

  @Eloğlu Harita yorumuna yanıt olarak

  2005 yılında babamız vefat etti ama biz o günden beri veraset ilanı vermedik hic birimiz.Şuan imar barisina başvurmak için veraset ilanına başvurup tapu müdürlüğünden tapuyu uzerimemi intikal ettirmeliyim .Diğer sorumda 2005 yılından bu zamana veraset ilanı çıkarttırmadigimiz için simdi cikarirsam geç kalındığı için cezası varmı.Teşekkürler ilginiz icin

  Beğen
  Bu yorumu 1 kişi beğendi
  1
 • Eloğlu Harita 16 Ekim 2018

  @Ercan yorumuna yanıt olarak

  İmar barışı müracaatları vatandaşın beyanına dayalı olarak yapılmakta ve beyanının doğru olduğu kabul edilmektedir. Herhangi bir evrak gerekmemektedir. Ancak veraset ilamını çıkararak bununla tapuda intikal işlemlerini gerçekleştirmeniz işlem akışı olarak doğru olacaktır ancak bu işlemi yapmasanız da başvurunuza engel değildir. Sonuçta bu işlemleri yaptığınızda o parsel sizler adına hisselendirilecektir.

  Veraset ilamı çıkarmak için herhangi bir kanuni bir süre olmayıp; yasal mirasçılar istediği zaman veraset ilamını çıkarabiliyor. Veraset ilamı; 01.10.2011 tarihinden itibaren sulh hukuk mahkemesinin yanı sıra noterlerden de alınabiliyor. 

  Beğen
  Bu yorumu 2 kişi beğendi
  2
09 Ekim 2018

Bu gibi durumlarda Sizin tavsiyeniz ne olur  acaba belediye üzerinden yapsam risk devam ederim acaba 

 Yukardaki toplama sonucunu kutuya yazınız.
 • Eloğlu Harita 09 Ekim 2018

  Henüz yeni inşaata başlayıp imar barışına yetiştirmeye çalışanların olduğu bir dönemdeyiz. 2018 yılında yapılmış bir çok yapının imar barışına müracaat ettiği ve yapı kayıt belgesi aldığı da bilinmektedir.


  Bu tamamen sizin vereceğiniz bir karar. 

  Beğen
  0
07 Ekim 2018

Sarıoğlan çiftlik mahallesinde 6400 metrekare bağ aldım 5.ayda üzerine ev yaptım 170 metre bodrum üzerine 100 metre kare yaptım. Belediye  arsa rayiç değeri için 21 TL birim fiyatı söyledi.


Bu şartlar altında imar barışına müracaat yapsam kabul edilir mi?

 Yukardaki toplama sonucunu kutuya yazınız.
 • Eloğlu Harita 09 Ekim 2018

  İmar barışı müracaatları yapı sahibinin beyanı doğru kabul edilerek işletilen bir sistemdir. İmar barışı 2018 yılından önce yapılmış yapıları kapsadığı için 5. ayda yaptığınız yapı için imar barışına müracaat ettiğinizde muhtemelen müracaatınız kabul edilerek Yapı kayıt Belgeniz çıkacaktır.


  Ancak yanlış beyanda bulunmanızdan dolayı risk altına girmiş olursunuz.

  Beğen
  0
Sayfa: 1/2
Sonraki
Bu Konuda Soru Sor
 Yukardaki toplama sonucunu kutuya yazınız.

 

ELOĞLU HARİTA EMLAK

Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet İşh. 26/E Melikgazi Kayseri

Telefon: 0(352) 222 35 64

Hizmetlerimiz

 • İfraz Tevhid Parselasyon
 • Yapı Aplikasyon Projesi
 • Zemin Tespit Tutanağı
Eloğlu Harita tarafından geliştirilmektedir. Copyright © 2005-2018