HKMO Logo

Eloğlu Harita Blog

Yapı Kayıt Belgesi Nasıl Alınır Nelere Dikkat Edilmeli

26 Eylül 2018

İmar barışı nedir? Yapı kayıt belgesi nasıl alınır? Yapı kayıt belgesi almak için nereye başvurulması gerekiyor? Yapı kayıt belgesi başvurusunda gerekli evraklar nelerdir? E-devlet üzerinden nasıl imar barışına müracaat edebilirim? gibi soruların cevabı bu yazıda.


3194 sayılı İmar Kanunu'na eklenen geçici 16. Madde ile getirilen, kamuoyunda "İmar Barışı" olarak bilinen ve kaçak, ruhsat ve projesine uygunsuz, Yapı Kullanma İzni alamamış veya Yapı Kullanma İzni almış ancak ilaveler yapmış yapılara, "Yapı Kayıt Belgesi" verilmesi amaçlanan kanuna ilişkin, "Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar" Resmi Gazete'de yayınlandı.

E-Devlet Üzerinden Yapı Kayıt Belgesine müracaat için neler gerekli?
 • E-Devlet şifreniz (PTT şubelerinden temin edilebilir)
 • Geçerli bir cep telefonu numarası
 • Beyan edilecek binanın Ulusal Adres Veri Tabanı üzerindeki adresi (Büyük Şehir belediyesinden emin edilebilir) *1  
 • Tapulu yerler için Ada ve Parsel bilgisi
 • Yapının toplam İnşaat alanı. Konut ve Ticari birimlerin ayrı ayrı inşaat alanları *2
 • Yapıdaki Konut ve Ticari birim sayısı
 • Arsa/Arazinin birim m2 değeri (ilgili belediyesinden ya da E-Devlet üzerinden temin edilebilir) *3
 • Yapının bulunduğu arsa alanı. Hisseli parsellerde hisseye düşen m
 • Yapı sınıfı (Sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)
 • Yapıyı ve aykırılık kısmını gösteren en az bir en fazla iki adet fotoğraf

*1 Kayseri için Kayseri Büyük Şehir Belediyesi Numarataj servisinden kapı numaranızı alabilirsiniz. Tapunuz, Kimlik Fotokopisi ve Yapıya ait koordinatlarla birlikte müracaat etmeniz gerekmektedir.


*2 Toplam inşaat alanınızı belirlerken dikkat etmeniz gerekmektedir. Daha sonrasında tapuya tescil ettirmek istediğinizde Bir Harita Mühendisi tarafından Zemin Tespit Tutanağı hazırlatmanız gerekecek ve zemin tespit tutanağında hesaplanan alandan küçük bir alan belirtirseniz yapı kayıt belgeniz geçersiz olacak veya İl Çevre Şehircilik Müdürlüğüne giderek ilave ücretle güncellenmesi gerekecektir.


Tavsiyemiz başvurunuzu yapmadan önce Bir Harita Mühendisine binanızın ölçümünü yaptırtarak teknik destek almanız yönünde. 


*3 Arsa rayiç değerini E-Devlet üzerindeki Belediye Hizmetleri bağlantısına tıklayarak ilgili belediye altında bulunan Arsa Rayiç Değeri Sorgula linkinden öğrenebilirsiniz.


İmar barışı ile ilgili sorular ve cevaplar

1 -) İmar Barışı hangi tarihten önceki yapıları kapsar?

31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsar.


2 -) İmar Barışı başvuruları nereye yapılır?

Başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara yapılır.

3 -) Yapı Kayıt Belgesi Nedir?

İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.4 -) İmar Barışı sürecinde ödenecek olan Yapı Kayıt Belgesi bedeli nasıl belirlenecektir?

Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda %3?ü, ticarette % 5?i olacak şekilde belirlenir. Yapı Kayıt Belge Bedeli Hesapla


Örneğin, Arsa alanı:1000 m2 arsa birim degeri 5 TL inşaat alanı:100 m2 ve listeden 600 TL yapı birim maaliyet bedeli seçilmişse

Ödenecek tutar: (( 1000 m2 X 5 TL ) + (100 m2 X 600 TL)) X 0.03 = 1950 TL

5 -) Yapı Kayıt Belgesi kalıcı İmar hakkı sağlar mı?

Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz.

Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.


6 -) İmar Barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?

İmar Kanunu?na göre alınmış Yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.


7 -) Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?

Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.


8 -) İmar Barışı kapsamında Kat mülkiyetine geçiş olacak mı?

Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.


9 -) İmar Barışı için hangi tarihe kadar başvuru yapılabilecek?

Müracaatlar 31/10/2018 tarihine kadar yapılabilecek


10 -) Başvuru yapıldığı takdirde Yapı Kayıt Belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek?

Yapı kayıt belgesi bedelinin 31/12/2018 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.


11 -) Hangi yapılar İmar Barışından faydalanamayacak?

Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar

Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar

3194 sayılı İmar Kanunu'nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar


12 -) Kanunun uygulanmayacağı İstanbul tarihi yarımada içindeki yerler nerelerdir?

Aşağıdaki fotoğrafta gösterilen kırmızı alanda Yapı Kayıt Belgesi verilmeyecektir.


13 -) Hazine taşınmazı üzerine yapılmış olan yapılar İmar Barışından faydalanabilecek mi?

Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da İmar Barışından faydalanabilecek.


14 -) Yapı Kayıt Belgesi ne zamana kadar geçerlidir?

Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.


Dosya Ekleri

Ek-1
Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esa
Yapı Kayıt B...
414 indirme İNDİR
Ek-2
E devlet üzerinden imar barışı başvurusu
E devlet üze...
196 indirme İNDİR
Ek-3
İmar Barışı Müracaat Klavuzu
İmar Barışı ...
175 indirme İNDİR
Beğen
Bu paylaşımı 2 kişi beğendi
 
İmar Barışı Yapı Kayıt Belgesi Zemin Tespit Tutanağı İmar Affı Cins Tashihi

22 Nisan 2020

Hocam merhaba,

İmar barışı kapsamından 440 m2 zemin kat işyeri olarak kullanma belgesi aldım.

Bu dükkanı

(......Bu ekranda beyan edeceğiniz bilgilerle,daha önce bedelini ödemiş olduğunuz Yapı Kayıt Belgesi üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Değişikliğe onay verdiğinizde, daha önce almış olduğunuz Yapı Kayıt Belgesi iptal edilecek, başvurunuz için yeni bir belge üretilecektir.

Beyan edeceğiniz yeni bilgiler; ada/parsel değişikliği, adres değişikliği, bağımsız bölüm sayısı değişikliği ile sınırlı, dolayısıyla daha önce yapmış olduğunuz ödeme tutarını değiştirmeyen nitelikte ise işleme onay verdikten hemen sonra, güncel Yapı Kayıt Belgenizi indirebilirsiniz. Beyan edeceğiniz yeni bilgiler, ek ödeme yapılmasını gerektiriyor ise bu ödemeyi yaptıktan sonra, güncel Yapı Kayıt Belgenizi indirebilirsiniz.....)

kapsamından 1/2 şeklinde her biri 220 m2 olarak iki kullanma belgesine bölmek istiyorum.

e-devlet sayfası GÜNCELLE sayfasından eski verileri girersem, 440 m2 lik kullanma belgesi iptal olup, yerine 220 m2 lik belge alınca, diğer 220 m2 için kullanım belgesini alabilecekmiyim, bu hakkım zayi olur mu.

Bu konuda yardımcı olabilirseniz, ferdi mülkiyete geçişte birlikte çalışacağımıza emin olabilirsiniz.

Selam ve saygılar.


Enver KARMIŞ (googlede ismimi yazınca kitaplarım, emekli adliye mensubu, bilgi ünv. öğretim gör.) sıfatlarımla yalan söylemediğime kani olabilirsiniz. 

 Yukardaki toplama sonucunu kutuya yazınız.
 • Eloğlu Harita 23 Nisan 2020

  Merhaba Enver Bey;

  440 m2 tek bağımsız bölüm olarak yaptığınız mürecaatı 220 m2 olarak iki ayrı bağımsız bölüm olarak güncelleyebilirsiniz.


  Bunun için yapmanız gereken ilave edilen bağımsız bölüm sayısını 2 olarak belirtmenizdir. 


  Böylece zemin katta iki adet her biri 220 m2 olan dükkanlar için yeni bir yapı kayıt belgesi oluşturulacak, her bir dukkan açin ayri ayrı yapı kayıt belgesi oluşturulmayıp tek bir belgede iki dükkan için tek belge üretilecektir. 


  Yanlış işlem yaptığınızda hak kaybına uğramamak için dikkatli işlem yapmanızı öneririz.

  Beğen
  0
15 Nisan 2020

Hocam 300 m2 tarlamıza 50 m2 ahşaptan bag evimiz var yapo kayıt belgesi aldık ama köylünün biri bizi şikayet etmiş bu bir sorun işgal edermi yıkım emri cikarmi

 Yukardaki toplama sonucunu kutuya yazınız.
 • Eloğlu Harita 15 Nisan 2020

  Merhabalar

  Yapı Kayıt Belgesi için müracaat ettiğiniz yapı 2018 yılından önce yapılmış bir yapı ise 2018 yılından sonra yapıldığı ispatlanamıyor ise çevre şehircilik müdürlüğü yapınız için yapılan şikayet dilekçesini işleme almayacaktır.


  Ancak yapınız 2018 yılından sonra yapılmış bir yapı ise 2018 yılından sonra yapıldığının tespit edilmesi halinde almış olduğunuz yapı kayıt belgesi iptal edilecektir. Ayrıca ödemiş olduğunuz ücret de iade edilmeyecektir.


  Yıkım kararı yapının bağlı olduğu kurum tarafından alınacak bir karardır. Bu konuda net bir şey söylemek zor. Bu tür yerler için alınmış bir yıkım kararı henüz duymadık. 


  Beğen
  0
 • Harun 15 Nisan 2020 

  @Eloğlu Harita yorumuna yanıt olarak

  Hocam zemin betonu nu 15 yıl önce yaptık sistemde de gözüküyormuş ahsap evide 2017 sonu veya 2018 başıydı galiba tam hatırlamıyorum betonun dökülmesi temelin yapılması 15 sene oldu kayıt belgesinide aldık iptal olma olasılığı varmi

  Beğen
  0
 • Eloğlu Harita 23 Nisan 2020

  @Harun yorumuna yanıt olarak

  Temelin tarihi önemli değildir. Önemli olan kapalı alanların hangi tarihte yapıldığıdır.

  Beğen
  0
31 Ocak 2020

saygıdeğer eloğluharita

tapuda üzerime kayıtlı  tek hisseli 240 metrekare,tapu niteliği bahçe olan tapum var.

nüfusdaki  ismimi mahkeme kararıyla değiştirdim.yani Deniz ismimi Can yaptım.soy ismim hiç değişmedi.

tapuda ismimi değiştirebilmem için nasıl bir prosüdür uygulanıyor. ve tahmini masraf size göre ne çıkabilir.

 Yukardaki toplama sonucunu kutuya yazınız.
 • Eloğlu Harita 31 Ocak 2020

  Merhabalar

  Yazım hatalarından kaynaklı isim değişiklikleri için bir dilekçe ile sulh hukuk mahkemelerine müracaat  etmeniz gerekmektedir.

  Ancak siz mahkeme kanalı ile isim değişikliği yaptığınız için nüfus müdürlüklerinde bu isim güncellenmiş olacaktır. Tapu müdürlükleri nüfus müdürlükleri ile veri paylaşımı yaptığı için tapu üzerinde ki isim değişikliği de otomatik gerçekleşiyor olabilir. 

  Net bilgi almak için ilgili tapu müdürlüğüne müracaat ederek durumu anlatmanız ve onların yönlendirmesine göre hareket etmenizi tavsiye ederiz.

  Beğen
  0
27 Ocak 2020

Merhabalar,

Dedem Eylül 2019 da vefat etti. Ada ve parsel numarası belli olan arsası ve üzerinde gecekondu tarzı evi var. Ancak tapusu bulunmuyor. Vefat etmeden önce imar barışına başvurup parasını ödemişti. Yapı kayıt belgesi e-devlet üzerinden alındığı için belgeye ulaşamıyoruz. 5 varis bulunmaktadır. Çevre ve Şehircilik bakanlığı yapı kayıt belgesini devretmek için varislerden birine vekalet verilmesi gerektiğini belirtti. Noter vekalet için  örnek talep etti. İçeriği ile ilgili ne yazdırabiliriz? Bilginiz var mıdır? Destek olabilirseniz çok sevinirim.

 Yukardaki toplama sonucunu kutuya yazınız.
 • Eloğlu Harita 28 Ocak 2020

  Merhabalar

  Ekte imar barışı kapsamında kullanabileceğiniz kapsamlı bir vekaletname örneği yükledik. Yapacağınız işlemi tam oalrak kapsayabilmesi adına ekli vekaletname örneği ile önce çevre şehircilik il müdürlüğü ile görüşüp çıktısını aldığınız vekaletnameyi göstererek yeterli olup olmadığı konusunda bilgi almanızı varsa ilave edilmesi gereken noktalar onları da vekaletnameye ekleterek notere müracaat etmenizi öneririz.

  Ek-1

  İmar Barışı ...
  13 indirme İNDİR
  Beğen
  0
03 Eylül 2019

hocam 3 katlı binamız  için ( ada no: 408 parsel no:15  arsa metrekaresi:240,22 olan ) tapulu yerimize 18,12,2018 tarinde parantez içersindeki bilgiler girilerek parası ödenip Yapı kayıt belgesini  aldım...ancak bulunduğumuz yerdeki tapu müdürlüğü mahallemizdeki   tapuların ada ve parsel numaralarını değiştirip bazılarınında azda olsa yüzölçümünde değişiklik yaparak tapu bilgilerini (işlem tarihi 07/08/2019) güncellemişler.


şuanda tapu bilgilerimi e devletten sorgulattığımda ada no: 2424 parsel no:19 arsa yüzölçümü 240,24 yani 2 santim büyük olarak güncellemiş tapu müdürlüğü.Yeni fark ettim.

ben eski tapu bilgileri olan ada ve parsel yüzölçümüne göre ybk aldım.bu sureçte ne yapmamızı önerirsiniz.Ykb yenidenmi güncellenmeli,güncellersek 2019 rayiç bedellemi yeniden hesaplanmalı.siz olsanız ne yapardınız bu durumda.yardımcı olursanız sevinirim.saygılar


 Yukardaki toplama sonucunu kutuya yazınız.
 • Eloğlu Harita 03 Eylül 2019

  Merhabalar

  Muhtemelen kadastro müdürlüğü tarafından parselinizin bulunduğu bölgede yenileme ve sayısallaştırma çalışmaları yapılmıştır. BU nedenle ada ve parsel numarası ile alanda değişiklik mümkün olabilmektedir.


  E-Devlet üzerinden giriş yaparak almış olduğunuz yapı kayıt belgesini güncellemeniz gerekiyor. Güncelleme yaparken sadece ada-parsel ve alan bilgisini düzeltmeniz yeterlidir. Rayiç bedel üzerinde bir değişiklik yapmayınız.


  Bir kaç gün için de yeni Yapı Kayıt Belgeniz indirilebilir olacaktır.

  Beğen
  Bu yorumu 1 kişi beğendi
  1
 • Harun 15 Nisan 2020 

  @Eloğlu Harita yorumuna yanıt olarak

  Hocam 300 m2 tarlamıza 50 m2 ahşaptan bag evimiz var yapo kayıt belgesi aldık ama köylünün biri bizi şikayet etmiş bu bir sorun işgal edermi yıkım emri cikarmi

  Beğen
  0
Bu Konuda Soru Sor
 Yukardaki toplama sonucunu kutuya yazınız.

 

ELOĞLU HARİTA EMLAK

Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet İşh. 26/E Melikgazi Kayseri

Telefon: 0(352) 222 35 64

Hizmetlerimiz

 • İfraz Tevhid Parselasyon
 • Yapı Aplikasyon Projesi
 • Zemin Tespit Tutanağı
Eloğlu Harita tarafından geliştirilmektedir. Copyright © 2005-2024