HKMO Logo

Eloğlu Harita Blog

Yapı Kayıt Belgesi Aldıktan Sonra Yapılması Gerekenler?

25 Eylül 2018

İmar barışına müracaatınızı yaptınız ve yapı kayıt belgenizi aldınız. Yapı kayıt belgenizi aldığınızda yapınızı ruhsatlandırmış  oluyorsunuz. Sonraki aşamada yapınızı tapuya tescil etmeniz gerekiyor.


Yapı Kayıt Belgesi Aldığınız Yapınızı Tapuya Tescil Ettirmek İçin İzlemeniz Gereken Yol

 • Zemin Tespit Tutanağı Hazırlatmak
 • Birden çok bağımsız bölüm bulunan yapı ise Kat İrtifak projesi hazırlatmak
 • Kat irtifak projesi varsa bina yönetim planı hazırlatmak
 • Deprem sigortası yaptırmak
 • Tapuya Müracaat etmek

Öncelikle bir Harita Mühendisi ile görüşerek Yapı Kayıt Belgenizin ön incelemesini yaptırmanız gerekmektedir. Üzerine yapı yaptığınız taşınmazın yola, yeşil alana kamusal alana terki olması durumunda bu sorunun giderilip sonrasında tapuya müracaat etmeniz gerekecektir.


Yerinde yapılan ölçümler sonucu bir sorun olmaması durumunda Zemin tespit Tutanağı Ek-1 dosyasını hazırlayarak ilçe Tapu Müdürlüğüne, bir sorun tespit edilmesi durumunda Zemin Tespit Tutanağı Ek-2 dosyasını hazırlayarak İl Çevre Şehircilik Müdürlüğüne yönlendirecektir.


Harita Mühendisi tarafından istenecek belgeler

 • Yapı Kayıt Belgesi
 • Tapu Fotokopisi
 • Kimlik Fotokopisi

Zemin Tespit Tutanağı Hazırlatmak

Aşağıda Zemin Tespit Tutanağı Ek-1 dosyası örneği görülebilir. Ekler kısmında Ek-1 ve Ek-2 örneklerini PDF formatında indirebilirsiniz.

Harita Mühendisi ilk olarak yapının bulunduğu parselin imar durumunu inceleyerek imar planına göre terklerinin olup olmadığını tespit edecektir.

İmar planına göre terki olan parsel için terkler yapılmadan yapının tapuya tescil işlemi yapılamamaktadır. Bu noktada size yapmanız gereken konusunda bilgi verecektir.


İmar planı bulunmayan yerlerde herhangi bir terkten bahsedilemeyeceği için zemin tespit tutanağının hazırlanmasına engel bir durum ortaya çıkmayacaktır.


Zemin tespit tutanağı hazırlanması aşamasında binanın yerinde ölçümü yapılarak Yapı Kayıt Belgesinde belirttiğiniz alan ile yerinde yapılan ölçüm sonucu hesaplanan bina alanı karşılaştırması yapılacaktır.


Yapı Kayıt Belgesinde belirttiğiniz alan Harita Mühendisi tarafından hesaplanan alandan küçük olması durumunda yanlış ve eksik beyanda bulunduğunuz için Yapı kayıt belgenizin geçerliliği kaybolacaktır. Harita Mühendisinin hazırlayacağı Zemin tespit Tutanağı Ek-2 dosyası ile birlikte İl Çevre Şehircilik Müdürlüğüne giderek ilave ücreti ödedikten sonra gerekli düzeltmeleri yaptırarak işleminize devam edebileceksiniz.


Zemin tespit tutanağını hazırlayan Harita Mühendisi yapı sahibi kadar yapılan işlemden hukuken sorumludur.


Zemin Tespit Tutanağı Hazırlandıktan Sonra Yapılacak İşlemler

Zemin tespit tutanağı hazırlandıktan sonra dosyanın Kadastroda teknik kontrollerinin yaptırılarak onaylatılması gerekmektedir.


Kadastro Dosyası İçeriği

 • Kimlik Fotokopisi
 • Yapı Kayıt Belgesi
 • Zemin tespit Tutanağı
 • Harita Mühendisi ile Tapu maliki arasında yapılan Tip-4 Sözleşme
 • Tapu maliki adına sözleşmede geçen rakam kadar ibraz edilmiş fatura
 • Damga vergisi makbuzu

Tip-4 sözleşme Harita Kadastro Mühendisleri odası sitesinden ücreti karşılığı temin edilmektedir. Sözleme üzerine yazılacak işlem ücreti ve kesilen fatura bedeli yine HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveline göre hesaplanmaktadır. 


Harita Mühendisi tarafından yapılacak işlemlerin ücretini Zemin tespit Tutanağı Ücreti Hesapla bağlantısına tıklayarak hesaplayabilirsiniz.


Kadastro Müdürlüğü Süreci

Dosya iki nüsha halinde hazırlanarak kadastro müdürlüğüne intikal ettirilir. Ön evrak incelemesi sonrası dosyanın kontrollük işlemleri ve belge bedeli harçları hesaplanarak dosyanın girişi yaptırılır.


Harçların yatırılması sonrası teknik kontrol yapılarak (parsel köşe koordinatları ve dosyanın hazırlanma formatı) bir sorun çıkmaması durumunda dosya onaylanarak Tapuya gitmek üzere bir üst yazı ile birlikte Harita Mühendisine teslim edilir.


Tapu Müdürlüğü Süreci

Harita Mühendisi onaylı Zemin tespit Tutanağı Ek-1 dosyası ve tapuya yazılmış üst yazı ile birlikte dosyayı tapu malikine teslim ederek tapuya yönlendirir.


Tapu Dosyası İçeriği

 • Kadastro Müdürlüğü tarafından yazılmış üst yazı (Dijital olarak da gönderilebilir)
 • Onaylı Zemin tespit Tutanağı Ek-1 evrakı
 • Deprem Sigortası
 • Tapu malikinin kimliği
 • Yapı Kayıt Belge bedeli kadar yapılmış ikinci bir ödemeye ait makbuz *
 • Kat mülkiyeti olan yerlerde Kat irtifak projesi ve Yönetim Planı (Ek-3' de indirilebilir)

* Yapı Kayıt Belgesi almak için ödediğiniz ücretin aynısı tutarda ücreti yapının tapuya tescil edilmesi aşamasında bir kez daha yatırmanız gerekmektedir.


Eloğlu Harita Mühendislik olarak Yapı Kayıt belgeniz ile birlikte ofisimizi ziyaret ettiğinizde ücretsiz ön inceleme yaparak gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz.

Dosya Ekleri

Ek-1
Zemin Tespit Tutanağı
Zemin Tespit...
1413 indirme İNDİR
Ek-2
Zemin tespit Tutanağı Ek -2 Örneği
Zemin tespit...
936 indirme İNDİR
Ek-3
Kat Mülkiyetli Yapılar İçin Bina Yönetim Planı
Kat Mülkiyet...
1421 indirme İNDİR
Beğen
Bu paylaşımı 6 kişi beğendi
 
Yapı Kayıt Belgesi İmar Barışı İmar Affı Tapuya Tescil Cins Değişikliği

06 Eylül 2022

Merhaba rahmetli dedemin üstüne çıkartılmış yapı kayıt belgesi var. Yalnız bu yapının üstüne iki kat çıkılmış evler var, haliyle tapusuz. Bu evlerin tapularını alabilmemiz için neler yapılması gerekiyor? Rica etsem.

 Yukardaki toplama sonucunu kutuya yazınız.
 • Eloğlu Harita 08 Eylül 2022

  Merhabalar

  Dedenizin üzerine olan yapı kayıt belgesinin öncelikli olarak varisler adına geçmesi gerekmektedir. Bunun için il çevre şehircilik müdürlüğüne müracaat edilebilir. 


  Dedeniz tek katlı iken yapı kayıt belgesi çıkarmış ve sonradan üzerine iki kat daha çıkılmış ise sadece zemin kat için tapuda işlem yapabilirsiniz. Diğer katlar kaçak olmaya devam eder.


  İl Çevre şehircilik müdürlüğüne yapı kayıt belgesinin varisler adına geçmesi için müracaat edildiği aşamada yapı kayıt belgesindeki toplam inşaat alanını artıracak şekilde diğer katları da dahil ederek yapı kayıt belgesi güncellenebilir ise tüm katlar için tapuda işlem yapılabilir hale gelecektir.


  Öncelikle yapı kayıt belgesinin varisler adına geçmesini sağlamanız gerekiyor sonrasında şehrinizde bulunan bir harita mühendisine tapunuz ve yeni yapı kayıt belgenizle giderek teknik incelemenizi yaptırmanız gerekmektedir.

  Beğen
  Bu yorumu 1 kişi beğendi
  1
 • İlke 08 Eylül 2022 

  @Eloğlu Harita yorumuna yanıt olarak

  Yapı Kayıt Belgesine zemin katla birlikte üstündeki iki katta dahil edilmek üzere ölçü verilmiş. Ozaman direk Haritacılarla görüşmemiz gerekiyor öyle mi?
  Beğen
  0
23 Nisan 2022

5 katlı bir ev yaptık imar barışından önce ve imar barışı çıkınca arsa babamın üstüne olduğu için imar barışına o başvurdu ve tüm katların yapı kayıt belgesini kendi adına çılartmış. 

Şimdi biz kardeşler olarak kendi adımıza kat mülkiyet tapusu çıkarmadan yapı kayıt belgesi devir satışı yaptırmak istiyoruz. 

Yani babam bize tek tek yapı kayıt belgeli dairelerimizi devir edebilir mi?

Bu konuda yardımcı olur musunuz. 

Kat irtifak tapusu için demiyorum. Yapı kayıt belgeli devir satış işlemini gerçekleştirebilir miyiz. 


 Yukardaki toplama sonucunu kutuya yazınız.
 • Eloğlu Harita 23 Nisan 2022

  Merhabalar

  Yapı kayıt belgesi yapılar için alınan ruhsattır. Devredilmesi mümkün değildir, ancak yapının devredilmesi ile hakları yeni alıcısına geçer.

  Burada yapilmasi gereken kat irtifakı ve sonrasında her daire için kat mülkiyeti tapusu çıkarildiktan sonra satısınin yapilmasi ile işlem neticelendirilir. Dairenin tapu devri yapılmadan yapi kayıt belgesi devredilemez.

  Beğen
  0
13 Kasım 2021

50 m apart bir dairenin yapı kayıt belgesi mevcut tapu çıkartmak için evi satın alırken nelere dikkat etmemiz gerek? Birden fazla aparttan sadece birini ala ağız bunun için de kat irtifakı projesi gerekli mi? Bu projeyi nereden nasıl temin edebiliriz? 

 Yukardaki toplama sonucunu kutuya yazınız.
 • Eloğlu Harita 13 Kasım 2021

  Merhabalar

  Bir parsel içinde ruhsatlı olarak yapılmış birden fazla yapı olması durumunda yatay kat irtifakının kurulu olduğu bir kat irtifak projesi ilgili belediyesinde ve tapu müdürlüğünde bulunur. 

  Kat irtifak projesinde yapılar için blok ismi verilmiş olmalıdır. A blok, B blok vb. Bloklarda birden fazla bağımsız bölüm var ise her bağımsız bölüm için de bağımsız bölüm numarası tanımlanmıştır.. Aynı şekilde kat irtifak tapularında da bu blok isimleri ve varsa bağımsız bölüm numarası yazmaktadır. Satın alacağınız apart daire tapusunda yazan blok ve bağımsız bölüm numarasının kat irtifak projesi ile karşılaştırılarak proje üzerinde size gösterilen yer olup olmadığı teyit edilerek satın alınmalıdır.

  İnşaat ruhsatı alınmış bir yer için yapı kayıt belgesi alınmasına gerek olmayıp işlemler ruhsat üzerinden devam edebilirdi. Yapı kayıt belgesi alınmış ise mesken almaya engel bir durum söz konusu olabilir. Bu noktada da bir araştırma yapmanızı öneririz.

  Beğen
  0
31 Mayıs 2021

Köydeki tek katlı evimizin sokak kapısının girişini (iki merdiven ile çıkılıyor) 2-3 m2 lik yeri camlı pimapen kaplama ile kapatmayı düşünüyoruz. imar affından faydalandık. Ancak daha tapuyu almadık. (Tapu için dediğiniz gibi proje yapılması gerekiyor).

Şu anda bu camlı pimapen kaplama işini yapsak imar affından başvurduğumuz yapı kayıt belgemizi iptal ederler mi?

 Yukardaki toplama sonucunu kutuya yazınız.
 • Eloğlu Harita 31 Mayıs 2021

  Merhabalar

  Öncelikle şunu belirtmek isteriz. Köy evleri için tapuya kayıt aşamasında mimari kat irtifak projesi gerekmemektedir. Kat irtifak projesi birden çok bağımsız bölümü bulunan konutlar için gereklidir.

  Almış olduğunuz yapı kayıt belgesi yapının mevcut hali için alınmış ruhsattır. Sonrasında yapacağınız ilaveler yapı kayıt belgenizin iptal edilmesine neden olmaz. Yapılan ilaveler kaçak kısma girer ve bir işleme maruz kalınması durumunda sadece sonradan yaptığınız yerler etkilenir. 

  Merdiven ile çıkılan yeri kapatmanız durumunda yapı kayıt belgeniz iptal olmayacaktır.

  Beğen
  0
Sayfa: 1/19
Sonraki
Bu Konuda Soru Sor
 Yukardaki toplama sonucunu kutuya yazınız.

 

ELOĞLU HARİTA EMLAK

Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet İşh. 26/E Melikgazi Kayseri

Telefon: 0(352) 222 35 64

Hizmetlerimiz

 • İfraz Tevhid Parselasyon
 • Yapı Aplikasyon Projesi
 • Zemin Tespit Tutanağı
Eloğlu Harita tarafından geliştirilmektedir. Copyright © 2005-2022