HKMO Logo

Eloğlu Harita Blog

İfraz yaptırma aşamaları ve ifraz dosyası örneği

24 Eylül 2018

İmar planı bulunan bir yerdeki bağ tarla vasfındaki parselinizin temiz imar parseli haline getirilmesi amacıyla yola yeşil alana resmi kurum alanlarına terklerinin yapılması işlemine haritacılıkta ifraz diyoruz.


İfraz işlemi neden gerekli?

İmar planı bulunan yerlerde belediyeden parselinize imar çapı alarak üzerine yapacağınız yapı için ruhsat başvurusunda bulunabilmeniz için parselinizin gerekli terkleri yapılarak imar parseline dönüşmesi gerekmektedir.


İfraz dosyası aşamaları nelerdir?

 • İmar durum incelemesi
 • İfraz-Tevhid dosyasının hazırlanması
 • Belediye encümen kararının alınması
 • Belediyeye imar harcının (ifraz tevhid harcı) yatırılarak dosyanın imzalanması
 • HKMO Sözleşmesinin yapılması ve HKMO vize işlemleri
 • Dosyanın Kadastro Müdürlüğü için çoğaltılarak kadastro girişinin yapılması
 • Kadastro kontrollük harcının yatırılarak teknik incelemenin başlatılması
 • Arazi çalışması yapılarak oluşan yeni parsellerin arazi üzerinde belirlenmesi
 • Kadastro kontrol mühendisi ile arazi kontrolünün yapılması
 • Kadastro müdürlüğünde Beyanname hazırlanarak tapu sürecinin başlatılması

İmar planı bulunan bir yerdeki imar parseline dönüşmemiş ham parselinizin ifraz işlemlerini başlatmak için öncelikle Harita ve Kadastro Mühendisleri odasına üye ve büro tescil belgesi bulunan bir Harita Mühendisi ile görüşmeniz gerekmektedir.


Harita Mühendisi Tarafından İmar Durum İncelemesi Yapılması

Harita Mühendisi; Belediyeden temin ettiği imar adasını ve Kadastro Müdürlüğünden temin ettiği mülkiyet sınırını çakıştırarak parselde varsa yola, yeşil alana, sosyal donatı alanlarına terklerini çıkıp varsa ihdas alanları ve belediyenin artık parsellerini parsele dahil edip imar adası içerisinde imar planı lejantına uygun imar parselleri oluşturulup oluşturulamadığının incelemesini yapacaktır.

Eloğlu Harita olarak parsel tapusu ile birlikte ofisimizi ziyaret ettiğinizde imar durum incelemesini ücretsiz yapmaktayız.


İfraz-Tevhid Dosyasının hazırlanması

Parselinizin terklerinden sonra kalan imar içindeki kısmı imar parseli oluşacak nitelikte ise ifraz tevhid dosyanızı hazırlayarak yazacağı dilekçe ile birlikte encümen kararı alınması için sizi ilgili belediyesine yönlendirecektir.


İfraz dosyasının içeriği

 • Parsel maliki yada maliklerince veya maliklerin vekilleri tarafından imzalanan dilekçe (Ek-1)
 • Durum Haritası (Ek-2)
 • Ada Röleve Krokisi
 • Koordine Özet Çizelgesi (Ek-3)
 • Alan Hesabı (Ek-4)

Belediyede yapılacak işlemler

Dosyanın belediye girişi yapıldıktan sonra Plan Proje müdürlüğüne havale edilerek ilgili kişilerce teknik kontrolü yapılır. İmar adası ve oluşan imar parsellerinin imar planı lejantı ile olan uygunluğu kontrol edilir. Problem çıkması durumunda dosya Harita mühendisine iade edilerek gerekli düzenlemelerin yapılması talep edilir.


Belediyeler imar uygulamasına giren parsellerin alanlarında  %40'a kadar kesinti yapma hakkına yasal olarak sahiptirler. Bunun anlamı şudur. 10000 m2 tapu alanı olan parseli imar uygulamasına soktuğunuzda 6000 m2 sini siz 4000 m2 sini belediye (yol yeşil alan kamusal alan ya da artık parsel olarak) kendisi alır.


İmar içinde kalan alanınız %60 oranından az ise (yukarıdaki örneğe göre 5000 m2 ise) kesinti oranı %40 oranından fazla olacak demektir. Bu durumda belediyeden %40 oranından fazla olan kısmı talep edemezsiniz. (İfraz tevhid işlemleri parsel malikinin kendi rızası ile yapılan işlemler olduğu için oluşan duruma rıza göstermiyorsanız işlem yaptırmadan sonlandırabilirsiniz. Ya da fazla terk etmeye rıza gösterip işleminize devam edebilirsiniz.


İmar içinde kalan alınabilir alanınız %60 oranından fazla ise (Yukarıdaki örneğe göre 8000 m2 ise) kesinti oranı %40 oranından daha az olacaktır. Bu durumda belediye hakkınız olan %60 oranı ile aldığınız toprak miktarı arasındaki farkın parasını isteyecektir. (Yukardaki örneğe göre %60 hakkınız 6000 m2 alınabilir alan 8000 m2 ise 2000 mnin bedelini isteyecektir.) Belediyeye ödeyeceğiniz rakam arsanın bulunduğu bölgedeki rayiç değerlere göre hesaplanmakta ve ödenecek tutar üzerinden pazarlık yapılabilmektedir. Anlaşılan tutar belediye hesabına ödendikten ya da bir şekilde ödeneceği (çek, senet vb) taahhüt edildikten sonra encümen kararı alınması işlemleri başlar.


Belediye encümeni talebinizi değerlendirerek hangi parsellerin size hangi parsellerin belediyeye kalacağının net şekilde belirtildiği encümen karar yazısını dosyanızla ilişkilendirir. 


İfraz Tevhid harcı (imar harcı) hesaplanması

Dosyanız için Belediye Encümen Kararı alındıktan sonra İfraz-Tevhid harcının yatırılarak imza süreci başlar. 

İfraz-Tevhid Harcı ( Parsel Alanı X 0.09 ) + 10 TL formülü ile hesaplanmaktadır. Yukarıda örnek için bu hesaplama (10000 m2 X 0.09)+10 TL = 910 TL

Dosya imza aşaması sonrası Kadastro Müdürlüğüne yazılan bir üst yazı ile parsel maliki ya da dosyayı hazırlayan Harita Mühendisine teslim edilir.


HKMO Vize işlemleri ve Faturalandırma

Belediye işlemlerinden sonra dosya Harita Mühendisine geçerek HKMO Vize işlemleri başlatılır. Harita Mühendisleri Odasına bırakılacak dosya şunları içermelidir.

 • HKMO Sitesinden indirilen Tip-1 Sözleşme (Ek-5)
 • Sözleşmede geçen tutar kadar ibraz edilmiş fatura
 • Parsel tapusu
 • Encümen kararı
 • Durum Haritası
 • Alan Hesabı
 • Koordine Özet Çizelgesi

Tip-1 (İmar Plan Uygulamaları) Sözleşmesi Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından ücret karşılığı indirilmektedir. Sözleşme tutarı kadar fatura parsel maliki adına ibraz edilip diğer evraklar ile birlikte HKMO Şube ya da temsilciliklerine gönderilerek vize işlemi yaptırılır.

İfraz işlemleri için Harita Mühendisine ödenecek tutar ve yaklaşık maaliyet hesabını İfraz Yaptırma Harita ve Harç Ücretleri başlıklı şu yazımızda inceleyebilirsiniz.


Kadastro Müdürlüğünde Yapılacak İşlemler

Dosyamız kadastro müdürlüğü için 2010/22 sayılı "Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelde" doğrultusunda 7 nüsha şeklinde hazırlanarak İlgili Kadastro Müdürlüğüne girişi yaptırılır.


Başvuru Kontrolü, Kadastro Kontrollük Harcının yatırılması ve Teknik Kontrol aşamalarından sonra arazi çalışmaları başlatılarak oluşan parsellerin sınırları arazide belirlenir. Zemin durumuna göre parselin ada köşesi ile ortak noktasına ada taşı parsel köşe noktasına parsel taşı tesis edilerek kontrol için hazırlanır.


Kadastro kontrol mühendisinden alınan randevu günü araziye gidilerek tesis edilen noktaların koordinat kontrolü yapılarak çalışma tamamlanır. Sonrasında hazırlanan beyanname ve Tapu Müdürlüğüne yazılan üst yazı ile birlikte dosya ilgilisine teslim edilerek yeni tapuların tescili için tapu müdürlüğüne yönlendirilir.

Dosya Ekleri

Ek-1
İfraz Tevhid Dilekçesi Örneği
İfraz Tevhid...
3118 indirme İNDİR
Ek-2
Durum Haritası Örneği
Durum Harita...
2086 indirme İNDİR
Ek-3
Koordine Özet Çizelgesi
Koordine Öze...
1546 indirme İNDİR
Ek-4
Alan Hesabı Örneği
Alan Hesabı ...
1688 indirme İNDİR
Ek-5
HKMO Sözleşme Örneği
HKMO Sözleşm...
1563 indirme İNDİR
Beğen
Bu paylaşımı 4 kişi beğendi
 
ifraz ifraz aşamaları ifraz örneği ifraz fiyatı ifraz yapmak

11 Ağustos 2023

İYİ GÜNLER 4,500 metre kare bir arsada 9/2 oranında hissedarım arsayı parselletmek istiyoruz arsamız 1/1000 lik imar planı içinde ama bir hissedar parselletmek istemiyor parsel kararı ne kadar çoğunlukla alınması gerekir

 Yukardaki toplama sonucunu kutuya yazınız.
 • Eloğlu Harita 29 gün önce

  Merhabalar

  Parsel yaptırma işlemleri için bütün maliklerin rızası gerekmektedir. Maliklerden bir tanesi dahi bu işe rıza göstermez ise ifraz işlemini yaptıramazsınız.

  Beğen
  Bu yorumu 1 kişi beğendi
  1
 • Ali 27 gün önce 
  cevabınız için teşekkür ederim . burası atadan kalma bir yer 250 metre kare olan hissecimiz yıllar önce ölmüş çocukları hatta torunlarıda ölmüş onları toplayamıyoruz nasıl bir yol izleye biliriz
  Beğen
  Bu yorumu 2 kişi beğendi
  2
06 Haziran 2023

Kendi tarlamı 10 parsel bölmek istiyorum nasıl bölebilirim bide köye yakın arsaya cevirebilirmiyim yardımcı olursanız sevinirim Tekirdağ kapaklıda yerim

 Yukardaki toplama sonucunu kutuya yazınız.
 • Eloğlu Harita 10 Temmuz 2023

  Merhabalar

  Tarla vasfındaki arazilerin bölünmesi ancak imar planı ile mümkündür. Bulunduğunuz ilden bir harita mühendisi ile görüşerek imar plan araştırması isteyebilirsiniz.

  Beğen
  0
25 Kasım 2022

Merhaba hisseli tapu 2903 m2 arsa üzerinde 15 hissedar var fakat en büyük hisse 459 m2 ile benim arsa üzerinde imar planı yapıldı. Fakat bazı hissedarların anlaşmazlığı ve icra sorunları sebebi ile şahsi tapu alamadım. İfraz dosyası hazırlatabilirmiyiz yada satış harici nasıl bir yol izlemeliyiz...

 Yukardaki toplama sonucunu kutuya yazınız.
 • Eloğlu Harita 03 Aralık 2022

  İfrazlar parsel bazlı yapılabilmektedir. Tüm parsel maliklerinin katılımı ile ancak ifraz yaptırabilirsiniz, bahsettiğiniz gibi üzerinde haciz kamu şerhi vb. durum olması durumunda tapu aşamasında ilgili kurumdan muvafakat alınamazsa işleminiz yine sonuçlanamayacaktır.

  Beğen
  0
04 Ağustos 2022

Merhabalar;

Çanakkale Gelibolu Bolayır'da 28 dönümlük tarla niteliğinde denize sıfır taşınmazın 1/3 paylı malikiyim. Tarlanın yanında Göksu Tatil sitesi var. Biz bu tarlanın üç tane tapuya bölünmesini ve herkesin kendi tapusunun olmasını istiyoruz. Bu mümkün müdür? Tarlanın olduğu bölgede imar planının olup olmadığını nasıl öğrenebilirim. kıymetli yazılarınızdan anladığım kadarıyla ifraz işlemi için imar planı şart. 

 Yukardaki toplama sonucunu kutuya yazınız.
 • Eloğlu Harita 08 Ağustos 2022

  Merhabalar 

  İfraz işlemi imar planı bulunan yerlerde imar planına göre imar planı bulunmayan yerlerde plansız alanlar yönetmeliğine göre yapılabilmektedir.

  Sorularınızı cevaplayabilmemiz için teknik inceleme yapılması gerekmektedir. Bunun için yerelden bir harita mühendisi ile görüşerek tapu bilginizi iletmeniz durumunda size detaylı bilgi verecektir.

  iyi günler dileriz.

  Beğen
  0
13 Nisan 2022

Kayseri/hisarcıkta 3000 metrekare bağ nitelikli taşınmazın hissedarıyım. Taşınmazı gerekli harç masraflatı yüksek ödeyerek belediyeye terkin yapmadan parselasyon yaptrmak mümkün müdür? 

Beğen
Bu paylaşımı 1 kişi beğendi
 Yukardaki toplama sonucunu kutuya yazınız.
 • Eloğlu Harita 13 Nisan 2022

  Merhabalar

  Taşınmazınızın imar adasındaki konumuna göre bu işlemi yapabilirsiniz. Yola ve yeşil alana denk gelen yerleri mecburen terk etmek zorundasınız. İmar adası içinde kalan kısımları ise %55 hakkınızdan fazlası için parasını ödeyerek tekrar alabilirsiniz.

  Bu konuda net bir şey söyleyebilmemiz için parselinizin imar durumuna bakmamız gerekir. 03522223564 numaralı whatsapp hattımıza tapu fotoğrafını veya ada/parsel bilgisini iletmeniz durumunda ücretsiz imar durumuna bakarak daha detaylı bilgi verebiliriz.

  Beğen
  0
Sayfa: 1/2
Sonraki
Bu Konuda Soru Sor
 Yukardaki toplama sonucunu kutuya yazınız.

 

ELOĞLU HARİTA EMLAK

Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet İşh. 26/E Melikgazi Kayseri

Telefon: 0(352) 222 35 64

Hizmetlerimiz

 • İfraz Tevhid Parselasyon
 • Yapı Aplikasyon Projesi
 • Zemin Tespit Tutanağı
Eloğlu Harita tarafından geliştirilmektedir. Copyright © 2005-2023