HKMO Logo

Eloğlu Harita Blog

İfraz yaptırma aşamaları ve ifraz dosyası örneği

24 Eylül 2018

İmar planı bulunan bir yerdeki bağ tarla vasfındaki parselinizin temiz imar parseli haline getirilmesi amacıyla yola yeşil alana resmi kurum alanlarına terklerinin yapılması işlemine haritacılıkta ifraz diyoruz.


İfraz işlemi neden gerekli?

İmar planı bulunan yerlerde belediyeden parselinize imar çapı alarak üzerine yapacağınız yapı için ruhsat başvurusunda bulunabilmeniz için parselinizin gerekli terkleri yapılarak imar parseline dönüşmesi gerekmektedir.


İfraz dosyası aşamaları nelerdir?

 • İmar durum incelemesi
 • İfraz-Tevhid dosyasının hazırlanması
 • Belediye encümen kararının alınması
 • Belediyeye imar harcının (ifraz tevhid harcı) yatırılarak dosyanın imzalanması
 • HKMO Sözleşmesinin yapılması ve HKMO vize işlemleri
 • Dosyanın Kadastro Müdürlüğü için çoğaltılarak kadastro girişinin yapılması
 • Kadastro kontrollük harcının yatırılarak teknik incelemenin başlatılması
 • Arazi çalışması yapılarak oluşan yeni parsellerin arazi üzerinde belirlenmesi
 • Kadastro kontrol mühendisi ile arazi kontrolünün yapılması
 • Kadastro müdürlüğünde Beyanname hazırlanarak tapu sürecinin başlatılması

İmar planı bulunan bir yerdeki imar parseline dönüşmemiş ham parselinizin ifraz işlemlerini başlatmak için öncelikle Harita ve Kadastro Mühendisleri odasına üye ve büro tescil belgesi bulunan bir Harita Mühendisi ile görüşmeniz gerekmektedir.


Harita Mühendisi Tarafından İmar Durum İncelemesi Yapılması

Harita Mühendisi; Belediyeden temin ettiği imar adasını ve Kadastro Müdürlüğünden temin ettiği mülkiyet sınırını çakıştırarak parselde varsa yola, yeşil alana, sosyal donatı alanlarına terklerini çıkıp varsa ihdas alanları ve belediyenin artık parsellerini parsele dahil edip imar adası içerisinde imar planı lejantına uygun imar parselleri oluşturulup oluşturulamadığının incelemesini yapacaktır.

Eloğlu Harita olarak parsel tapusu ile birlikte ofisimizi ziyaret ettiğinizde imar durum incelemesini ücretsiz yapmaktayız.


İfraz-Tevhid Dosyasının hazırlanması

Parselinizin terklerinden sonra kalan imar içindeki kısmı imar parseli oluşacak nitelikte ise ifraz tevhid dosyanızı hazırlayarak yazacağı dilekçe ile birlikte encümen kararı alınması için sizi ilgili belediyesine yönlendirecektir.


İfraz dosyasının içeriği

 • Parsel maliki yada maliklerince veya maliklerin vekilleri tarafından imzalanan dilekçe (Ek-1)
 • Durum Haritası (Ek-2)
 • Ada Röleve Krokisi
 • Koordine Özet Çizelgesi (Ek-3)
 • Alan Hesabı (Ek-4)

Belediyede yapılacak işlemler

Dosyanın belediye girişi yapıldıktan sonra Plan Proje müdürlüğüne havale edilerek ilgili kişilerce teknik kontrolü yapılır. İmar adası ve oluşan imar parsellerinin imar planı lejantı ile olan uygunluğu kontrol edilir. Problem çıkması durumunda dosya Harita mühendisine iade edilerek gerekli düzenlemelerin yapılması talep edilir.


Belediyeler imar uygulamasına giren parsellerin alanlarında  %40'a kadar kesinti yapma hakkına yasal olarak sahiptirler. Bunun anlamı şudur. 10000 m2 tapu alanı olan parseli imar uygulamasına soktuğunuzda 6000 m2 sini siz 4000 m2 sini belediye (yol yeşil alan kamusal alan ya da artık parsel olarak) kendisi alır.


İmar içinde kalan alanınız %60 oranından az ise (yukarıdaki örneğe göre 5000 m2 ise) kesinti oranı %40 oranından fazla olacak demektir. Bu durumda belediyeden %40 oranından fazla olan kısmı talep edemezsiniz. (İfraz tevhid işlemleri parsel malikinin kendi rızası ile yapılan işlemler olduğu için oluşan duruma rıza göstermiyorsanız işlem yaptırmadan sonlandırabilirsiniz. Ya da fazla terk etmeye rıza gösterip işleminize devam edebilirsiniz.


İmar içinde kalan alınabilir alanınız %60 oranından fazla ise (Yukarıdaki örneğe göre 8000 m2 ise) kesinti oranı %40 oranından daha az olacaktır. Bu durumda belediye hakkınız olan %60 oranı ile aldığınız toprak miktarı arasındaki farkın parasını isteyecektir. (Yukardaki örneğe göre %60 hakkınız 6000 m2 alınabilir alan 8000 m2 ise 2000 mnin bedelini isteyecektir.) Belediyeye ödeyeceğiniz rakam arsanın bulunduğu bölgedeki rayiç değerlere göre hesaplanmakta ve ödenecek tutar üzerinden pazarlık yapılabilmektedir. Anlaşılan tutar belediye hesabına ödendikten ya da bir şekilde ödeneceği (çek, senet vb) taahhüt edildikten sonra encümen kararı alınması işlemleri başlar.


Belediye encümeni talebinizi değerlendirerek hangi parsellerin size hangi parsellerin belediyeye kalacağının net şekilde belirtildiği encümen karar yazısını dosyanızla ilişkilendirir. 


İfraz Tevhid harcı (imar harcı) hesaplanması

Dosyanız için Belediye Encümen Kararı alındıktan sonra İfraz-Tevhid harcının yatırılarak imza süreci başlar. 

İfraz-Tevhid Harcı ( Parsel Alanı X 0.09 ) + 10 TL formülü ile hesaplanmaktadır. Yukarıda örnek için bu hesaplama (10000 m2 X 0.09)+10 TL = 910 TL

Dosya imza aşaması sonrası Kadastro Müdürlüğüne yazılan bir üst yazı ile parsel maliki ya da dosyayı hazırlayan Harita Mühendisine teslim edilir.


HKMO Vize işlemleri ve Faturalandırma

Belediye işlemlerinden sonra dosya Harita Mühendisine geçerek HKMO Vize işlemleri başlatılır. Harita Mühendisleri Odasına bırakılacak dosya şunları içermelidir.

 • HKMO Sitesinden indirilen Tip-1 Sözleşme (Ek-5)
 • Sözleşmede geçen tutar kadar ibraz edilmiş fatura
 • Parsel tapusu
 • Encümen kararı
 • Durum Haritası
 • Alan Hesabı
 • Koordine Özet Çizelgesi

Tip-1 (İmar Plan Uygulamaları) Sözleşmesi Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından ücret karşılığı indirilmektedir. Sözleşme tutarı kadar fatura parsel maliki adına ibraz edilip diğer evraklar ile birlikte HKMO Şube ya da temsilciliklerine gönderilerek vize işlemi yaptırılır.

İfraz işlemleri için Harita Mühendisine ödenecek tutar ve yaklaşık maaliyet hesabını İfraz Yaptırma Harita ve Harç Ücretleri başlıklı şu yazımızda inceleyebilirsiniz.


Kadastro Müdürlüğünde Yapılacak İşlemler

Dosyamız kadastro müdürlüğü için 2010/22 sayılı "Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelde" doğrultusunda 7 nüsha şeklinde hazırlanarak İlgili Kadastro Müdürlüğüne girişi yaptırılır.


Başvuru Kontrolü, Kadastro Kontrollük Harcının yatırılması ve Teknik Kontrol aşamalarından sonra arazi çalışmaları başlatılarak oluşan parsellerin sınırları arazide belirlenir. Zemin durumuna göre parselin ada köşesi ile ortak noktasına ada taşı parsel köşe noktasına parsel taşı tesis edilerek kontrol için hazırlanır.


Kadastro kontrol mühendisinden alınan randevu günü araziye gidilerek tesis edilen noktaların koordinat kontrolü yapılarak çalışma tamamlanır. Sonrasında hazırlanan beyanname ve Tapu Müdürlüğüne yazılan üst yazı ile birlikte dosya ilgilisine teslim edilerek yeni tapuların tescili için tapu müdürlüğüne yönlendirilir.

Dosya Ekleri

Ek-1
İfraz Tevhid Dilekçesi Örneği
İfraz Tevhid...
2113 indirme İNDİR
Ek-2
Durum Haritası Örneği
Durum Harita...
1416 indirme İNDİR
Ek-3
Koordine Özet Çizelgesi
Koordine Öze...
1054 indirme İNDİR
Ek-4
Alan Hesabı Örneği
Alan Hesabı ...
1182 indirme İNDİR
Ek-5
HKMO Sözleşme Örneği
HKMO Sözleşm...
1052 indirme İNDİR
Beğen
Bu paylaşımı 4 kişi beğendi
 
ifraz ifraz aşamaları ifraz örneği ifraz fiyatı ifraz yapmak

26 gün önce
merhabalar. Diyarbakırın Bismil ilçesinde 140 dönüm sulu tarlam var.tapunun tamamı benim adıma ancak başka hak sahipleri de var. bu sulu tarlayı akrabalar arasında bölmek istiyoruz. ancak en az kaç dönüm olacak şekilde bölebiliriz. bunu bilmiyoruz. satış olarak yaparsanız 45 ifraz olarak yaparsanız 60 dediler bize. Bu konuda bilginiz varsa yardımcı olursanız sevinirim.
 Yukardaki toplama sonucunu kutuya yazınız.
 • Eloğlu Harita 26 gün önce

  Merhabalar

  İfraz işleminin tekniğine yönelik bilgi verebilmek için parselin teknik olarak incelenmesi gerekmektedir. Bu konuda yardımcı olamadığımız için üzgünüz. Bulunduğunuz ilde bir harita mühendisi ile görüşerek net bilgi alabilirsiniz. Saygılarımızla.

  Beğen
  0
28 gün önce

merhaba kocaeli'de terkleri yapılmış ve sonucunda 1069m2 olan her iki cephesi de yola cepheli ve imarlı bir arsam var. Buna ifraz işlemi uygulayıp yarı yarıya bölmek ve her birine ayrı ayrı müstakil konut yapmak istiyorum bitişik nizam şeklinde. Tek malik benim bu arsada. İlk işlemim elbette ifraz işlemlerini başlatmam olacak fakat nereye nasıl başvuracağımı bilemiyorum. Bir de yanılgıya düşmemek adına haritacıların bu knudaki işlem ücretleri takribi ne kadar oluyor ? Şimdiden teşekkür ederim...

 Yukardaki toplama sonucunu kutuya yazınız.
 • Eloğlu Harita 28 gün önce

  Merhabalar

  Söylediğiniz gibi ifraz işlemi ile süreci başlatacaksınız, bunun için ilinizde bulunan serbest çalışan bir harita mühendisi ile görüşmeniz gerekiyor. Harita mühendisi talebiniz doğrultusunda ifraz dosyanızı hazırlayacak ve sonrasındaki tüm işlemler o dosya üzerinden ilerleyecektir.

  Belediye encümen işlemleri, Kadastro kontrollük işlemleri ve tapuya tescil işlemi. 

  Harita ücreti ve harçlar dahil toplamda 10 bin tl gibi maksimum bir masrafınız olacaktır.

  Beğen
  Bu yorumu 1 kişi beğendi
  1
08 Eylül 2020

denizli çameli ilçesinde 7718 m2 bir arazim var. hisseli tapu. 1/2 oranı bende diğer iki hissedarda ise1/4 oranında pay var. arazi üzerindeki uygulamalarda anlaşmazlığımız var. bu arazi üzerinde ne yapabilirim. ayırma (ifraz) veya başka bir yol tavsiye eder misiniz. lütfen arazinin arsa değil TARLA olduğunu unutmayın. üzerinde ceviz ağaçları var.

 Yukardaki toplama sonucunu kutuya yazınız.
 • Eloğlu Harita 09 Eylül 2020

  Merhabalar

  Hisseli araziler üzerinde anlaşmazlık olması durumunda ifraz yaptırmak isterseniz yine tüm hissedarların bu ifraz işlemine onay vermesi gerekmektedir. Ayrıca ifraz yaptırabilmek için arazinin bulunduğu bölgede imar planının olması gerekmektedir, aksi halde imar planı yok ise vasfı tarla olan arazilerin ifrazı mümkün olmamaktadır.


  Hiç bir şekilde ifraz yaptıramıyor iseniz mahkemeye müracaat ederek ortaklığın giderilmesi için İzale-i Şuyu davası açarak mahkeme kararı ile ifraz kararı alınması yönünde girişimde bulunabilirsiniz. Bunun için bir avukat ile görüşmeniz gerekmektedir.

  Beğen
  Bu yorumu 1 kişi beğendi
  1
07 Nisan 2020

Harita mühendisliği öğrencisiyim ve kentsel alan düzenleme projem var uygulama imar planında 4 adam var Ben dop hesabı yapıcam ama benim adalarımın iki tanesinde park mevcut (adanın bir kısmı) nasıl yapmam gerekiyor yani katılım kütlesine bu park miktarnı katmalımıyım

 Yukardaki toplama sonucunu kutuya yazınız.
 • Eloğlu Harita 07 Nisan 2020

  Merhaba Selda Hanım

  İmar adalarının park olan bölümleri dop olarak kesinti yapılacak bölümlere dahil olan kısımdır. Haliyle park alanları imar alanına dahil edilmemesi gerekmektedir. 


  https://www.shkmmb.com

  Harita Mühendisleri için hazırlanan bu siteye katılarak aktif olarak harita mühendisliği yapan meslektaşlarınızla bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz.

  Beğen
  0
24 Şubat 2020

900 m2 arsanın  600m2 benim 300 m2 si arkadaşımındır. ikimizde arsamız üzerine ev yapmışız ve aftan yararlanıp ruhsat ve iskan almışız.

  Tapularımızı ayırmak istiyoruz,ancak gerekli terkleri yaparsak komşunun evinin yarısı terk ediliyor ve derinlik tutmayınca ayirma yinede olmuyor. Terkler yapılmadan tapuları ayırmamız mümkün müdür,teşekkürler.

 Yukardaki toplama sonucunu kutuya yazınız.
 • Eloğlu Harita 24 Şubat 2020

  Merhabalar

  İmar planı bulunan yerlerde ayırma işlemi imar planına göre yapılmaktadır. İmar planında yola ve yeşil alana denk gelen yerlerin de terk edilmesi mecburidir. Haliyle terklerinizi yapmadan ayırma işlemini gerçekleştirmeniz mümkün değildir.

  Beğen
  Bu yorumu 2 kişi beğendi
  2
Bu Konuda Soru Sor
 Yukardaki toplama sonucunu kutuya yazınız.

 

ELOĞLU HARİTA EMLAK

Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet İşh. 26/E Melikgazi Kayseri

Telefon: 0(352) 222 35 64

Hizmetlerimiz

 • İfraz Tevhid Parselasyon
 • Yapı Aplikasyon Projesi
 • Zemin Tespit Tutanağı
Eloğlu Harita tarafından geliştirilmektedir. Copyright © 2005-2021